Blog From DEXTER

internet cafeler için yeni yönetmeliğe uygun ip kamera sistemi

Aşagıdaki yönetmelik ile internet cafelerde 3MP kayıt cihazı ve 3 mp kamera istenmektedir. 

Tekirdağ Çerkezköy Çorlu kapaklı veliköy velimeşe ve civarlarına yönetmeliğe uygun kamera sistemi montajı dexter bilişim tarafından yapılmaktadır.

0850 346 83 26 info@dexterbilisim.com

KONU: İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik Düzenlemesi
BASIN AÇIKLAMASI
11/04/2017
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikler sonrası “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik” düzenlenerek 11 Nisan 2017 tarih ve 30035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliklerle, çocukların internetin yasadışı ve zararlı içeriklerinden korunması ile toplu internet kullanım imkânı sağlayan yerlerde suç ve suçluyla mücadele edilmesi kapsamında bazı düzenlemeler yapılmıştır.
Çocukların internetin yasadışı ve zararlı içeriklerinden korunması kapsamında; İnternet kafelerde (ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından onaylanan filtre programı kullanma zorunluluğu kaldırılmış, bunun yerine güvenli internet hizmetini ve ilave olarak herhangi bir filtre programını kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca, ticari olmayan toplu kullanım sağlayıcılara (internet kafe dışında kalanlar) ise içerik filtre sistemi kullanma zorunluluğunun yanı sıra talep etmeleri halinde Güvenli İnternet Hizmeti alabilecekleri düzenlenmiştir.
Suç ve suçluyla mücadele edilmesi kapsamında ise; kamuya açık alanlarda internet erişimi sağlayan toplu kullanım sağlayıcılara kullanıcıları tanımlayacak, kısa mesaj servisi (SMS) ve benzeri sistemleri kurma zorunluluğu getirilmiştir. Bunun yanında, internet toplu kullanım sağlayıcılara kullanıcıların erişim kayıtlarını elektronik ortamda iki yıl süreyle saklama yükümlüğü getirilmiştir. Ayrıca, yapılan değişiklikle, internet kafelerde güvenlik amacıyla işyerlerinin giriş ve çıkışlarını görecek şekilde yüksek çözünürlüklü gece görüşlü kamera kayıt sistemi kurulması ve kayıtların doksan gün süreyle saklanması hususu düzenlenmiştir.
Diğer bir değişiklikte ise, internet kafelere yönelik idari yaptırımlarda kademeli bir sistem getirilerek ilk ihlalde para cezası uygulaması yerine öncelikle uyarma şeklinde düzenleme yapılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.header

0 850 346 83 26
0535 408 92 73

header

Yıldırım beyazıt mahallesi Demircan sokak
Çerkezköy / Tekirdağ